! Podrška liječnicima koji javno ukazuju na probleme u zdravstvenom sustavu

Ovih dana smo imali priliku vidjeti nekoliko slučajeva gdje su hrvatski liječnici dobili opomenu pred otkaz jer su javno govorili da im nedostaje zaštitne opreme za rad. S obzirom da je takvo postupanje jedino ispravno u odnosu na zaštitu pacijenata, a pogotovo imunokompromitiranih bolesnika, nedvojbeno je da se vrši pritisak na liječnike i medicinske sestre da šute i rade. To predstavlja ugrozu i za same zdravstvene djelatnike, a najviše ispaštaju pacijenti koji dijelom nisu ni svjesni te opasnosti, a upravo zato je i nužno da  liječnici o tome javno govore.

Odlučili smo čvrsto stati iza sigurnosti pacijenata, a tu sigurnost im mogu pružiti jedino ustanove u kojima rade zdravstveni djelatnici sa adekvatnom medicinskom zaštitnom opremom.

Category: ©