BRZI VODIČ KROZ PRAVA PACIJENATA

Mi smo tijekom više godina nudili rad na izradi vodiča koji bi pacijentima bio dostupan po svojoj razumljivosti te im ujedno ponudio edukaciju u elementarnom razlikovanju pojmova koji su nam potrebni u razumijevanju prava pacijenata.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi prepoznalo je potrebu zajednice za ovakvom brošurom te je podržalo naš projekt i omogućilo nam rad na izradi iste.

Tijekom 2009. godine otisnuto je 500 primjeraka, tijekom 2011. daljnjih 300 uz financijsku pomoć Karlovačke županije,te 2013. narednih 500 primjeraka uz financiranje Grada Splita

2014. godine Ministarstvo zdravlja je financiralo 4. izdanje koje je i promijenjeno izdanje te su sadržaji prilagođeni novim  izmjenama u legislativi te ulasku u redovno članstvo EU.

Ciljevi projekta:

1. Napisati kratku brošuru razumljivu korisniku-pacijentu koja će mu pomoći u traženju odgovora prilikom stvorene potrebe za pritužbu glede povrede prava pacijenata.

2. Otisnuti 2.000 primjeraka brošure i distribuirati na 100-njak adresa udruga u Hrvatskoj (udruge potrošača i udruge bolesnika) te na adrese županijskih Povjerenstava za zaštitu prava pacijenata na način da svako od njih dobije po 10 primjeraka brošure. Ostale brošure ćemo koristiti u radu naše udruge tj. dijeliti tijekom tribina kao promotivni i edukativni materijal.

3. Krajnji cilj je upoznati s najčešćim pitanjima i legalnim putevima za ostvarenje prava na pritužbu te ostvarenje zaštite prava pacijenata one koji su s krajnjim korisnicima u izravnom kontaktu: udruge bolesnika, povjerenstva za zaštitu prava pacijenata te same korisnike izravno kroz tribine na kojima će se promovirati projekt uz edukaciju o osnovnim pravima pacijenata.

Tijekom osmogodišnjeg rada s pacijentima, kroz izravne kontakte s oko 8.000 korisnika zdravstvenih usluga, detektirali smo potrebu za publikacijom koja bi u kratkim crtama dala na pacijentima razumljiv način naputke o tome kome se mogu obratiti u slučaju potrebe (udruge, ministarstva, povjerenstva, odvjetnici, sindikati…), ali i kako riješiti neke osnovne nedoumice glede prava pacijenata. Problem razumijevanja smisla i sadržaja prva pacijenata u Hrvatskoj nije razriješen samim postojanjem zakonskih okvira, već on zadire u prepoznavanje ljudskih prava općenito te je izravno povezan s društvenim odnosima, civilizacijskim dosezima i kulturološkim nasljeđem.

Postojeća brošura koju je izdalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a koja sadrži tekst Zakona o zaštiti prava pacijenata, nije razumljivošću dostupna širim korisnicima, a imali smo i izravne upite od strane osoba koje su diplomirani pravnici, a koje su od nas zatražile tumačenja teksta iste. Već duže vrijeme Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata ukazuje na potrebu objavljivanja pacijentima razumljivih naputaka povezanih uz prava pacijenata, jer je to područje vrlo zahtjevno i za same zdravstvene stručnjake, a iskustvo nam govori kako je zahtjevno i za same pravnike. Isti sadržaji nedovoljno su obrađivani tijekom edukacije samih zdravstvenih radnika te tako oni počesto nisu ni u posjedu dovoljnog kvantuma znanja, a realno nisu niti u mogućnosti tijekom skučenog vremena tijekom svojih radnih obveza posebno zaditrati u takvu tematiku. Udruge bolesnika, iako u Hrvatskoj brojne i povezivane u mreže udruga u zdravstvu, ipak nisu pripremljene suočiti se s problemima sustava koji je također previše zahtjevan u svojoj kompleksnosti. Stoga je nedovoljno dostupna informacija udrugama ujedno i uskraćena informacija svim njihovim članovima.

Stoga vjerujemo kako će izrada ove kratke brošure s naputcima o korištenju prava pacijenata biti od iznimne važnosti kako u participiranju samih pacijenata u podizanju kvalitete zdravstvene usluge, tako i u postizanju uspješnih partnerskih odnosa unutar sustava zdravstva.

Brošura je namijenjena pacijentima te će biti dostavljena udrugama koje djeluju na području zdravstva te povjerenstvima za zaštitu prava pacijenata u županijama.

Kroz naše iskustvo u radu s pacijentima saznali smo kako se većina bolesnika izjašnjava kako su im dostupne razne udruge potrošača i bolesnika u njihovoj sredini, ali kako im isti nisu u mogućnosti pružiti potrebne informacije kada je u pitanju tematika zaštite prava pacijenata. Stoga smo odabrali za izravne korisnike upravo udruge te povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, kao institucionalne formacije koje su zadužene za osiguravanje provedbe zakonske zaštite prava pacijenata, a kako bi im olakšali njihove zadatke.

Kliknite ovdje za preuzimanje brošure u PDF formatu…