Koja su prava pacijenata?

 

Kako mi udruga može pomoći?

 

Čemu služe prijave i zašto je važno prijaviti kršenje prava pacijenata?

 

Da li mogu dobiti osobno mišljenje za moj konkretni slučaj i postupanje?

 

Kako mogu postati član udruge?

 

Kako mogu podnijeti pritužbu na rad zdravstvenih djelatnika ili zdravstvene ustanove?

Prijavu možete podnijeti direktno ovdje nama:

https://limesurvey.srce.hr/731493?lang=hr

Također potrebno je da prijjavu podnesete i na druge adrese koje se odnose na vaš specifični slučaj. Prijave možete podnijeti istovremeno na više adresa:

 

 

 

Kako mogu postati volonter u HUPPP-u?

 

Kako mogu donirati HUPPP-u?

 

Imam li pravo na drugo mišljenje u medicinskoj praksi?

 

 

Imam li pravo na liječenje van Hrvatske, u drugoj zemlji EU, osim u hitnim slučajevima?

Gdje mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć?

 

  GRAD OVLAŠTENA UDRUGA/PRAVNA KLINIKA ADRESA TELEFON E-MAIL MREŽNA STRANICA
1. ZAGREB Matica umirovljenika Hrvatske Preradovićeva 33/3 01/4550-619 muh@muh.hr http://www.muh.hr/
2. ZAGREB Savez samostalnih sindikata Hrvatske Trg kralja Petra Krešimira IV. 2 01/4655-013 sssh@sssh.hr https://www.sssh.hr/
3. ZAGREB  Srpski demokratski forum Draškovićeva 27 01/4921-862 zagreb-sdf@sdf.hr http://www.sdf.hr/
4. ZAGREB Sudačka mreža Slavujevac 20 01/3750-919 info@judges-web.org http://www.sudacka-mreza.hr/
5. ZAGREB Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba Slovenska 21 01/3702-348 hvidra.gz@gmail.com https://hvidra-zagreb.hr/
6. ZAGREB Udruga za besplatnu pravnu pomoć Dobrinjska 15 099/7974-735    
7. ZAGREB Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga Domobranska 4 01/3907-301 udruga.mobbing@zg.t-com.hr https://mobbing.hr/
8. ZAGREB Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj “Bolja budućnost” II Resnik 15c 01/6110-311 uzrh.boljabuducnost@yahoo.com http://www.uzrh-bb.hr/
 
ramiza.mehmedi@zg.t-com.hr
9. ZAGREB Hrvatska udruga za mirenje Teslina 1/1 01/4811-283   https://mirenje.hr/
info@mirenje.hr
 
hum.mirenje@gmail.com
10. ZAGREB Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava Domagojeva 16 01/4613-630 hho@hho.hr http://www.hho.hr/
11. ZAGREB Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Galovićeva 12 01/2331-383 udvdr@udvdr.hr http://www.udvdr.hr/
12. ZAGREB Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Palmotićeva ulica 30 01/4811 311                                01/4811 320                                                             01/4811 324 klinika@pravo.hr https://klinika.pravo.hr/
13. ZAGREB Srpsko narodno vijeće – nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Gajeva 7 01/4886-368 ured@snv.hr https://snv.hr
14. ZAGREB Hrvatski pravni centar Bednjanska 8a 01/4854-934 hpc@hpc.hr http://www.hpc.hr/
15. ZAGREB Centar za mirovne studije Selska cesta 112a 01/4820-094 cms@cms.hr https://www.cms.hr/
16. ZAGREB Udruga za unapređenje kvalitete življenja “Let” Ratarska 7 01/5803-726 let@udruga-let.hr http://www.udruga-let.hr/
17. ZAGREB B. A. B. E. BUDI AKTIVNA. BUDI EMANCIPIRAN. Selska cesta 112a 01/4663-666 babe@babe.hr http://www.babe.hr/
18. ZAGREB CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Nova cesta 4 01/2422-800 cesi@cesi.hr http://www.cesi.hr/
19. ZAGREB Klub za starije osobe „MAKSIMIR“ Ulica Krste Hegedušića 20 01/2351-111 dom.maksimir@dom-maksimir.hr http://dom-maksimir.hr/
20. ZAGREB Sindikat umirovljenika Hrvatske Trg kralja Petra Krešimira IV. 2 01/4655-146 suh@zg.t-com.hr http://www.suh.hr/
21. ZAGREB Isusovačka služba za izbjeglice Maksimirska cesta 286 098/979 2298 info@jrs.hr http://www.jrs.hr/
22. ZAGREB Društvo za socijalnu podršku Ilica 83 01/353-5995 podrska@drustvo-podrska.hr http://www.drustvo-podrska.hr/
23. ZAGREB Udruga za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi Slovenska 23      
24. ZAGREB „BEZ GRANICA“ Milana Šenoe 8c 098 /1784 245 info@bordersnone.com  
25. DUGO SELO Udruga za besplatnu pravnu pomoć AUXILIUM Osječka 12 091/2759 049 udruga.auxilium@gmail.com   http://dugoselo.com/index.php/aktualno/233-besplatni-pravni-savjeti-udruga-auxilium
26. OSIJEK Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek Trg Augusta Šenoe 1 031/206-886                                    031/206-887                                    031/214-581 centar-za-mir@centar-za-mir.hr http://www.centar-za-mir.hr/
27. OSIJEK “Glas čovječnosti”- Udruga za potporu osoba s invalidnošću i hendikepom Osječko-baranjske županije Nikole Šubića Zrinskog 41 031/573-013 glas-covjecnosti@os.t-com.hr  
28. OSIJEK Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku “Osijek pro bono” Ribarska 1 031/327-822 osijekprobono@gmail.com http://klinika.pravos.unios.hr/
29. SLAVONSKI BROD Informativno pravni centar Juraja Dobrile 34 035/448-533 info@ipc.com.hr http://ipc.com.hr/
30. SLAVONSKI BROD Udruga za pravnu pomoć Trg pobjede 13/1      
31. TENJA Ženska udruga “Izvor” Vladka Mačeka 20 031/290-433                                      SOS telefon 0800 200 151 zenska.udruga.izvor@gmail.com http://www.zenska-udruga-izvor.hr/
32. ČEPIN Inicijativa za razvoj zajednice Petra Preradovića 17 095/ 8886 856 udruga.izraz@gmail.com  
33. LOVAS Agencija pravne pomoći “Srijem” Lovas Ljudevita Gaja 21 032/525 131                                    098/9451-710    
34. ĐURĐEVAC Udruga za primarnu pravnu pomoć i druge oblike pomoći “Drugi val” Antuna Radića 12 099/6548 979 vkzaneta@gmail.com http://www.drugival.hr/
35. SISAK Projekt građanskih prava Sisak Stjepana i Antuna Radića 6/5            (Zgrada u kojoj se udruga nalazi zbog potresa je dobila oznaku “crveno“. Može ih se kontaktirati na besplatni pravni telefon 0800 200 098.) 044/571-752  Besplatni pravni telefon: 0800 200 098 pgp-sisak@crpsisak.hr http://www.crpsisak.hr/
36. VIROVITICA Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam” Ljudevita Gaja 3 095/5869 999 info@udruga-sms.com http://udruga-sms.hr/
37. BJELOVAR Udruga za pružanje pravne pomoći Romima i ostalim građanima Grada Bjelovara, županije Bjelovarske-bilogorske i RH M. Šufflaya 6 043/212-035                                098/410 250    
38. VUKOVAR Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar Fra Antuna Tomaševića 6 032/413-319    
39. VUKOVAR Zajedničko vijeće općina Vukovar Eugena Kvaternika 1 032/422-750 predsjednik@zvo.hr https://www.zvo.hr
40. VUKOVAR Udruga žena Vukovar Brune Bušića 74 032/421-191 udruga.zena@vukovar.tcloud.hr http://www.udzvu.org
41. VUKOVAR Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Ljudevita Gaja 12 032/639-333 pzs@pzs.hr http://www.pzs.hr/
podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
42. RIJEKA Centar za participaciju žena u društvenom životu Ribarska 4 051/315-020                                               095/315-0200 centar.zena@hi.t-com.hr http://centar-zena.hr/
43. RIJEKA SOS – Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava Verdieva 11 051/211-888 pomoc@sos-rijeka.org http://sos-rijeka.org/
44. RIJEKA PRAVNA KLINIKA – CENTAR ZA BESPLATNU PRIMARNU PRAVNU POMOĆ, PRAVNI FAKULTET U RJECI Hahlić 6 099 530 6250                                           srijedom od 12,00 do 15,00 sati praxisiuris@pravri.hr https://praxisiuris.eu/
45. KORENICA „POKRETAČ“ Trg svetog Jurja 19 091/567 4329 udurgapokretac@gmail.com  
46. PULA “HOMO” Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula Ul. Giuseppine Martinuzzi 23 052/505 976 homo.udruga.zastita.ljud.prav@pu.ht.hr http://udruga-homo.com/hr/
47. POREČ Centar za građanski inicijative Poreč Partizanska 2d 052/452-746 cgiporec@cgiporec.hr http://www.cgiporec.hr/
48. SINJ Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma Brnaška 44 021/661 661                                             095/8272 501 udruga.srma@st.t-com.hr http://www.udruga-srma.hr/hr/
49. SPLIT Dalmatinski odbor solidarnosti Šetalište Bačvice 10 021/488 951                                              098/1837 805 dos.st@st.t-com.hr  
50. SPLIT Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu Domovinskog rata 8 021/393-591 info.pravnaklinika@gmail.com http://pravnaklinika.unist.hr/
51. SPLIT Udruga za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE Ljudevita Posavskog 14 021/783-449                                               0800 6329 bijeli.krug@gmail.com https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/
52. SPLIT Domine – organizacija za promicanje ženskih prava Bosanska 4 021/537 272 domine@domine.hr https://www.domine.hr/

 

 

 

 

 

 

 

OSTALO:

 

O tome kako doći do pojedinih povjerenstava institucija i udruga više u brošuri   – Brzi vodič kroz prava pacijenata.