O nama

Svrha je ostvarivanje ciljeva postizanja učinkovite zaštite prava pacijenata.

O NAMA

© Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata je nevladina i neprofitabilna organizacija. Jedina je institucija u Republici Hrvatskoj koja se bavi zaštitom i promicanjem prava pacijenata te ima važnu ulogu u kreiranju i kontroliranju javnih djelovanja. Potpuno je neovisno tijelo. Nije član niti je povezana sa bilo kojom političkom strankom. Financira se isključivo putem projekata i malih donacija i članarina, te koristi namjenska sredstva za svoj rad, za što se kontrolira od strane nadlaženih institucija dva puta godišnje. Svoja izvješća postavlja javno. Član je Europskog vijeća, registra transparetnosti sa pravom glasovanja u Bruxellesu, te Ujedinjenih naroda za ljudska prava u New Yorku. Članovi udruge su stručnjaci na području medicine i prava iz Hrvatske i inozemstva koji svojim znanjem provode edukaciju kao i savjete za što bolju zaštitu pacijenata, te građani- pacijenti koji zajedničkim odlukama, prijedlozima i svojim iskustvom doprinose ciljevima udruge. Udruga je u dosadašnjih 25 godina rada i postojanja dobila brojna priznanja i nagrade, te ima pozive po cijelom svijetu za edukaciju i predavanja iz područja prava pacijenata.

Misija:

Zaštita, očuvanje, promicanje i unapređenje prava i sigurnosti pacijenata u zdravstvenom sustavu.

Vizija:

Edukacija, savjetovanje, aktivno sudjelovanje u izradi legislative na području zaštite prava pacijenata izdravstva te pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava kao pacijenata,suradnjom sa svim asocijacijama u zemlji i inozemstvu koje podupiru rad udruge.

CILJEVI DJELOVANJA I RADA UDRUGE:

Ciljevi Hrvatske udruge za prava pacijenata su usmjereni na zaštitu i unaprjeđenje prava pacijenata u Hrvatskoj: naša udruga radi na stvaranju boljeg okruženja za pacijente u Hrvatskoj, gdje se njihova prava poštuju i gdje im se pruža kvalitetna zdravstvena skrb!

Zašto smo jedinstveni?

Znanstvena Osnova: Naša udruga se temelji na znanstvenim spoznajama. Naši članovi su stručnjaci iz područja medicine, prava, farmacije i drugih relevantnih disciplina. Odluke koje donosimo su utemeljene na činjenicama i istraživanjima. Zakonodavna Inicijativa: Bili smo inicijatori hrvatskog Zakona o zaštiti prava pacijenata. Naša predanost osigurava da pacijenti imaju prava i da se njihovi interesi štite na najvišoj razini. Europska Povelja o Pravima Pacijenata: Aktivno podržavamo Europsku povelju o pravima pacijenata. Naša udruga radi na tome da se ova povelja primjenjuje u Hrvatskoj kako bi se osigurala kvaliteta zdravstvene skrbi za sve. Ukratko, naša udruga je jedinstvena jer se zalaže za prava pacijenata, temelji svoje odluke na znanstvenim činjenicama i aktivno radi na unaprjeđenju zdravstvene skrbi u Hrvatskoj!

USTROJSTVO:

 

Glavni tajnik

 • Josip Perić, dipl.iur

Posebna savjetnica predsjednice

 • Prof. Katarina Sekelj- Kauzlarić

Pravni savjetnik

 • Ana Franić, mag.iur

Stručni savjet

 • Joško Miše, dr.med
 • Neven Kočila, dipl.iur
 • Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.
 • Ivan Zornada, dipl.iur

Sektor za međunarodnu suradnju

 • Dr. Vladimiro  Vida, M.D., PhD. Pediatric and Congenital Cardiac Surgery Unit, University of Padua Medical School, Italy
 • Dr. Igor Vitale – Psicologo, Relatore Internazionale, Bologna
 • Dr. Alessandro De Carlo, presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto dal 2014
 • Mariano Votta, director of Active Citizenship Network (ACN), a network of European civic organizations
 • Dr. Piera Poletti, responsabile del CEREF – Centro Formazione e Ricerca

Suradnici

 • Josip Tomić
 • Ines Duric
 • Jelena Sekač
 • Magdalena Čavar
 • Magdalena Križnović
 • Katarina Kovačić
 • Patricija Prlog
 • Klara Kučić
 • Andrea Mateljak
 • Božena Perić
 • Gordana Estera Mihočević
 • Martina Ivančić 
 • Ante Martin Šarić
 • Lucija Krstić-Jokić
 • Marina Lovrić
 • Petra Prugovački

Studentska sekcija

 • Ida Hamilton
 • Anja Vručina
 • Dora Pejdo
 • Barbara Tijardović
 • Dina Mrčela
 • Dora Jelić

Ovdje dodajte tekst naslova