NAJČEŠĆA PITANJA PACIJENATA

Svoje pritužbe, upite i komentare za područje cijele Hrvatske možete poslati na e- mail adresu pravapacijenata@st.t-com.hr Članstvo u udruzi nije uvjet dobivanja pomoći i savjeta, no upravo iz članarina se udruga i financira. Svojim članstvom pomažete radu udruge i poboljšanju zakonske regulative prava pacijenata u Republici Hrvatskoj!

Ukoliko informaciju ne možete dobiti u najbližem uredu HZZO-a ili njihovoj centralnoj Direkciji Zagreb, sukladno današnjim prilikama, imate na raspolaganju:

  • Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u pripadajućoj Županiji,
  • Povjerenstvo za promicanje i zaštitu prava pacijenata pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi,
  • Ured pučkog pravobranitelja i nevladine udruge.

O tome kako doći do pojedinih povjerenstava institucija i udruga više u brošuri   – Brzi vodič kroz prava pacijenata.