Medicinska dokumentacija – liječnički nalazi preminulog bolesnika

Bilten br. 31, prosinac 2007.

Pismo

Poštovani,
Već više mjeseci tražim objašnjenja što se događa s nalazima moje pokojne majke, kao što su otpusno pismo, obdukcijski nalaz te drugi nalazi koji govore o njenom stanju i prijeđenom putu liječenja u bolnici prije smrti. Ne dobivam nikakav uvid u traženo. Majka je živjela s mojim bratom u drugom gradu no ja smatram kako kao njen sin imam sva prava doznati o okolnostima koje su vladale, a možda i izravno dovele do njene smrti. Moj brat kao da nije zainteresiran ima li propusta u njenom liječenju, a meni se sve čini da ih ima i previše.
Ja inzistiram da nam se dade otpusno pismo i obdukcijski nalaz, ali on ne poduzima ništa kako bi ubrzao uvid u te nalaze. Ja bih sam poduzeo nešto no ja sam u drugom gradu i nikako mi to ne uspjeva.
Što mi je činiti?
S poštovanjem,…”       

Odgovor

Prije svega smo mišljenja kako je potrebno usaglasiti stavove i odnose s valstitim bratom i to iz više bitnih mogućih razloga. Postoji mogućnost kako je on depresivan i samo na izgled nezainteresiran. Drugim riječima, možda se iz njegovog ponašanja može iščitati kako treba vašu pomoć kako bi prebrodio smrt majke.

 

Nadalje, usaglašavanje s bratom bi bilo od velike važnosti ukoliko se želite upuštati u “istragu” oko okolnosti pod kojima je majka preminula, jer ćete mnogo lakše doći do potrebnih podataka kada se oboje postavljate jedinstveno u zahtjevima. Stoga savjetujemo da preispitate postoji li dubok razdor između vas i brata ili je to samo trenutno neusklađeno djelovanje poradi dulje fizičke udaljenosti.

 

Iz pisma možemo dobiti uvida u nekoliko činjenica koje mogu imati ometajući učinak na vašu «istragu»:

  • niste obitelj s pokojnicom već njena rodbina
  • nemate razriješene odnose s bratom odnosno ne ostvarujete s njim zadovoljavajuće odnose
  • nemate uvida u to kako se prema vlastitom zdravlju postavila i odnosila vaša majka u posljednje vrijeme.

Soga bi vas željeli usmjeriti na slijedeće:

  • Obitelj ima prednost u odnosu na rodbinu te bi prema međunarodnim deklaracijama isključivo vašem bratu bila dana mogućnost da se informira i bude informiran od strane zdravstvenih radnika i same ustanove o zdravstvenom stanju pokojnice.
  • Ukoliko pronađete zajednički stav s bratom i među nalazima nađete nešto što bi vas upućivalo na to kako liječenje nije vršeno na stručan i/ili etičan način od strane nekog zdravstvenog radnika, predlažemo da nam se obratite s činjenicama kako bi vam mogli savjetovati daljnje korake.
  • Jeste li razmislili koliko je vaša želja za istragom sukladna volji vaše majke?

Komentar

Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata nema izričitih odredbi tko ima pravo nakon smrti pacijenta tražiti uvid u zdravstveno stanje pokojnika i prema kakvom redu prvenstva. U našem prijedlogu zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata predvidjeli smo točan redoslijed onih koji bi ta prava mogli tražiti i prema kojem stupnju prednosti, odnosno kome ta informacija treba biti uskraćena jer nije zatražena od onoga tko na nju ima prvenstveno pravo.
Pravo na povjerljivost podataka i pravo na privatnost uključuje i pravo svake osobe da bude zaštićena od širenja bilo kakvih informacija o njegovom/njenom zdravstvenom stanju izvan kruga onih koje sam pacijent odredi.
Kada nastupi smrt onda je činjenično stanje kako je preminulom najbliži onaj tko je njegova obitelj ukoliko nije sam pacijent svojom voljom odredio nekoga drugoga. Obitelj se zakonom definira na način da uključuje zajedničko obitavanje rodbinski povezanih članova. Znači kako osoba koja ima jednaki red srodstva, ali nije obitavala s dotičnom, zapravo nema pravo dobiti uvida u zdravstvenu dokumentaciju pokojne osobe. Iznimku čini situacija kada prije smrti pacijent izričito izjavi kako određenu osobu želi uključiti u izvještaje o zdravstvenom stanju, a također i kada osoba koja ima pravo na obavijesti odluči ih proslijediti nekoj osobi, a za koju smatra kako to ne bi bilo ničim protivno volji pokojne osobe.
Problem koji se može ovdje postaviti za raspravu i razmišljanje jest i slijedeći: je li dovoljno samo usmeno dozvoliti liječniku koga će izvjestiti o nečijem zdravstvenom stanju? Iz toga slijedi i upit smatra li se pristankom za datu situaciju onaj pismeni pristanak na davanje informacija prilikom ulaska u bolničku ustanovu, a kada se osobu pita koga se treba izvjestiti u slučaju da dođe do kakvih promjena u zdravstvenom stanju?
Iz prakse znamo kako se ne rijetko događa kako se prilikom ulaska u bolnicu i ispunjavanja formulara u isti upisuju brojevi telefona nedovoljno bliskih osoba, a u pomanjkanju fizičke blizine uže rodbine i obitelji. U takvim se slučajevima ne bi moglo smatrati kako je osoba dala pristanak da se o njenom zdravlju izvješćuje neka njoj ne odveć bliska osoba, već samo kako je moguće takvu osobu kontaktirati ukoliko je potrebno izvršiti neku radnju kako bi se izvjestila tim putem uža rodbina. Stoga ovo pismeno ostavljanje broja telefona u bolničkoj dokumentaciji ne bi moglo biti smatrano za pristankom da se toj osobi daju informacije o zdravstvenom stanju pacijenta koji ulazi u bolnicu. Uvjereni smo kako mnogi pacijenti nisu dovoljno obaviješteni o važnosti upoznavanja osoblja bolnice u svezi podatka kome se osoblje može obratiti u slučaju da se što nepredviđeno događa tijekom njihova boravka u bolnici.
Taj je dio zakona vrlo pomno bio razrađivan od strane radne skupine koja je izrađivala naš prijedlog zakona dok je u važećem Zakonu taj dio izostavljen.


[tailor_widget_nav_menu class=”tailor-584da5c654376″ widget_id_base=”nav_menu” widget-title=”NAJČEŠĆA PITANJA PACIJENATA” widget-nav_menu=”10″/]