Pismo

“Poštovani,
Uvjeren sam kako je mojoj supruzi prekršeno njeno ljudsko pravo time što je njen liječnik medicine rada posalo dopis, koji sadržava i njenu dijagnozu, na adresu njene radne organizacije u ne zatvorenoj kuverti, bez ikakve oznake koja bi upućivala na privatnost podataka koji se tamo navode.
Možda nisam dovoljno upućen u ljudska prava pacijenata, ali sam siguran kako je dijagnoza uvijek privatna stvar bolesne osobe i kako ne smije biti javno navedena. Ukoliko se dopis šalje nekome tko možda ima nekakvo pravno utemeljeno pravo na informaciju o takvom podatku, onda držim kako je takav dopis trebao biti i zatvoren, ako ne već zapečačen. Također smatram da je na njemu morala stajati i oznaka povjerljivosti.

Posljedice za moju suprugu su se odmah pokazale u obliku mobbinga, ali i diskriminacije na radnom mjestu.

Molim da mi u tom smjeru date svoj komentar i mogući naputak kako se postaviti.”

Odgovor

Dakako, jedno od osnovnih prava pacijenata jest i pravo na povjerljivost podataka o zdravstvenom stanju pojedine osobe, a koje uključuje i obvezu držanja profesionalne tajne za svakog zdravstvenog djelatnika.
Posljedice koje radi toga trpi Vaša supruga, odnosno određeni pacijent, zasigurno nisu beznačajne ukoliko dovode i do diskriminacije i do mobbinga. Radi se o vrlo ozbiljnom kršenju ljudskih prava i ugrozi same egzistencije, jer mobbing vodi u napuštanje radnog mjesta, odnosno gubitak zaposlenja.
Već smo bili suočeni sa sličnim pritužbama pacijenata. Imamo iskustvo kako obraćanje odvjetnicima najčešće ne daje zadovoljavajuća rješenja, iako bi to zasigurno trebao biti najučinkovitiji put za razrješenje ovakvih situacija.
Postojeći Zakon o zaštiti prava pacijenata nudi nam Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u svakoj Županiji, kojima se pacijenti trebaju obraćati u traženju zaštite svojih prava. Kako je to jedini dostupni pravni put, osim obraćanja odvjetnicima, tako preporučamo da se istom obratite u svojoj Županiji. Od osnivanja pojedinih Povjerenstava nismo dobili neke ohrabrujuće povratne informacije, no taj put treba koristiti sve dok se ne izborimo za bolji.
Iz podataka koje ovdje nismo citirali, kako ne bi došlo do mogućih daljnjih neugodnosti, vidljivo je kako ne postoji neka od pravnih pretpostavki kojima se iz nekog “višeg razloga” spori Vašoj supruzi njeno pravo na privatnost, odnosno otvara mogućnost dokidanja povjerljivosti. Poradi toga je u cilju zadržavanja radnog mjesta, kao i spriječavanja daljnjih neugodnosti na poslu, vrlo važno na vrijeme zatražiti zaštitu na pravom mjestu. Naše iskustvo govori kako je situacija u kojoj se nalazi Vaša supruga bremenito specifičnostima samog radnog mjesta te je naš savjet, poradi razrade detalja koji su karakteristični za slučaj, da telefonom kontaktirate našu Udrugu.

Komentar

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata već je upozoravala kako se počesto stanovnici Hrvatske nalaze u prilici da njihov poslodavac zna o njihovom zdravstvenom stanju više nego li i sami o tome znaju.
Takva situacija uzrokovana je jednim dijelom i načinom obračunavanja bolovanja pri kojem se poslodavcu dostavljaju obrasci na kojima je dijagnoza označena šiframa koje su dostupne na internet stranicama, ali i drugdje, te ne predstavljaju zaštitu povjerljivosti podataka, već samo olakšanje vođenja evidencije o pojedinim bolestima i bolesnicima.
Imamo dojava iz kojih je vidljivo kako nije rijetkost kako poslodavci putem objelodanjivanja dijagnoza žele vršiti pritisak na radnike. Takve se osobe neće moći učinkovito zaštiti sve dok cijelo društvo ne uspostavi zadovoljavajući odnos prema zaštiti svih ljudskih prava. Još uvijek smo u prilici svjedočiti kako hrvatska javnost prečesto pod pojmom ljudskih prava podrazumijeva samo prava manjina i prava homoseksualnih zajednica.
Stoga je reforma zdravstvenog sustava trebala uključivati npr. takve segmente reformi unutar zdravstvenog osiguranja, a ne isključivo one koji će voditi u novčane uštede na način restrikcija i uskraćivanja pojedinih usluga ili opsega pojedinih usluga.
Na ovakvom primjeru možemo lakše približiti korisnicima zdravstvenih usluga koliko je važno razumjeti što treba reformirati u hrvatskom zdravstvu i hrvatskom zdravstvenom osiguranju, a kako bi smo mogli iznači načine za isto. Do sada nismo imali prilike naići na razumijevanje te je izostala politička volja za rješavanje suštine problema zdravstvenog sustava.


 [tailor_widget_nav_menu class=”tailor-584da5c654376″ widget_id_base=”nav_menu” widget-title=”NAJČEŠĆA PITANJA PACIJENATA” widget-nav_menu=”10″/]