23. Simpozij intenzivne medicine Hotel Jure – Solaris Beach Resort Šibenik, 11. – 13.06.2017.

PRAVNI POLOŽAJ LIJEČNIKA U ETIČKIM IZAZOVIMA INTENZIVNE MEDICINE. Uz liječnike, sudjelovati će pravnici iz HLK-a, suci, teolozi, predstavnici vjerskih zajednica te predstavnici udruga za promicanje prava pacijenata. Teme će biti vezane uz primjenjivost smjernica u liječenju te njihov pravno obvezujući učinak, distribuciju odgovornosti između različitih struka koje liječe bolesnika, pristupu bolesniku u terminalnoj fazi maligne bolesti, vođenje davatelja organa i proglašavanje moždane smrti te kontroverze vezane uz transfuzijsko liječenje i vjerska uvjerenja. Simpozij bismo zaključili deklaracijom koja bi predstavljala službeni stav HDIM koji bi bio osnova za donošenje odluka u pravnim sporovima u budućnosti.

 

 

HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRAVA PACIJENATA

 

  •  Zaštita prava pacijenata u praksi