9. CroCoS “Dentalna medicina utemeljena na dokazima”, 9. i 10. lipnja 2017.

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata kao partner HRVATSKOG COCHRANEA i medicine utemeljene na dokazima, predstavlja 9. SIMPOZIJ: Dentalna medicina utemeljena na dokazima
9. i 10. lipnja 2017. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet