AKTUALNO: PROVEDBA ISTRAŽIVANJA O DOSTUPNOSTI POBAČAJA

 

ISTRAŽIVANJE O PRAVU NA PREKID TRUDNOĆE- POBAČAJ U SVRHU ZAŠTITE PRAVA PACIJENATA

PRAVO NA POBAČAJ- Ovo istraživanje je aktivnost Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata u svrhu dobivanja informacija o provođenju ilegalnih pobačaja u privatnim ordinacijama , u bolničkim dežurstvima i ostalim ustanovama, a vezano za nemogućnost obavljanja istog u bolničkim uvjetima bez naplate, a vezano za “priziv savjesti” ginekologa.
Ova anketa se odnosi na  pacijentice koje su već napravile prekid trudnoće!
Molimo vas da ispunite anonimnu kratku anketu na linku: