„Dijagnoza ljudskih prava u zdravstvenom sustavu – postignuća i izazovi“

 

Na poziv pučke pravobraniteljice sudjelovali smo na stručnom skupu: „Dijagnoza ljudskih prava u zdravstvenom sustavu – postignuća i izazovi“ Svoje ideje i prijedloge uz predsjednicu Udruge, dali su i Ivana Delaš, dr.vet,med te Nikola Skenderović, dipl. iur.