Veselimo se predstaviti poslijediplomski tečaj “Nealkoholna masna
bolest jetre – tiha epidemija 21. stoljeća” koji će se održati 10. – 12.
lipnja 2022 u Opatiji u organizaciji institucija: Hrvatsko gastroenterološko društvo, Sekcija mladih HGD-a, KoHOM, Medicinski fakultet Rijeka te Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata.
Program

Check on avemed substance abuse.