I Zagrebački kliničari zainteresirani za edukaciju o pravima pacijenata…

 

U Zagrebu je u prostorijama Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilita u Zagrebu održana edukacija studentima koji rade u Pravnoj klinici. Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Mr.sc.Jasna Karačić je održala predavanje te upoznala studente Prava sa zakonom o zaštiti prava pacijenata u RH, te zajedno sa Jurajom Brozovićem, mag.iur sa Pravnog fakulteta aktivirala studente za što aktivniji rad u klinici.

 

 

Kakvu pomoć pruža klinika?
Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike.