IMATE PRITUŽBU?

Klikni na poveznicu i podnesi prijavu u 5 minuta!

®PRIJAVA KRŠENJA PRAVA PACIJENATA 

klikni ovdje

 

 

Zašto prijaviti?

Možete prijaviti neželjeni događaj, skrenuti pažnju za nedolično ponašanje osoblja,
Mi evidentiramo svaku vašu riječ i svaka nam je od značaja jer se brinemo za prava svih nas u zdravstvenom sustavu.  Možete nam se obratiti ako smatrate da ste diskriminirani u zdravstvenom sustavu, no možemo vam i pomoći kod pripreme dokumentacije koja se podnosi nadležnom sudu radi utvrđivanja diskriminacije i naknade štete. Pružit će Vam se potrebne obavijesti o  pravima i obvezama te mogućnostima  zaštite. Vaša će se prijava  ispitati te će se poduzeti radnje i dati naputci za vaše daljnje postupanje.