Kome se obratiti za savjet?

 

Ukoliko informaciju ne možete dobiti u najbližem uredu HZZO-a ili njihovoj centralnoj Direkciji Zagreb, sukladno današnjim prilikama, imate na raspolaganju: Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u pripadajućoj Županiji, Povjerenstvo za promicanje i zaštitu prava pacijenata pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ured pučkog pravobranitelja i nevladine udruge. O tome kako doći do pojedinih povjerenstava institucija i udruga više u brošuri   – Brzi vodič kroz prava pacijenata. (Klik za više) 

 

[tailor_widget_nav_menu class=”tailor-584da5c654376″ widget_id_base=”nav_menu” widget-title=”NAJČEŠĆA PITANJA PACIJENATA” widget-nav_menu=”10″/]