Kome se obratiti za savjet?

 

Ukoliko informaciju ne možete dobiti u najbližem uredu HZZO-a ili njihovoj centralnoj Direkciji Zagreb, sukladno današnjim prilikama, imate na raspolaganju: Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u pripadajućoj Županiji, Povjerenstvo za promicanje i zaštitu prava pacijenata pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ured pučkog pravobranitelja i nevladine udruge. O tome kako doći do pojedinih povjerenstava institucija i udruga više u brošuri   – Brzi vodič kroz prava pacijenata. (Klik za više)