Kongres “Pravo i medicina”

U organizaciji udruge Alimenta, studenata pravnog fakulteta u Zagrebu, predsjednica Hrvatske udruge za prava pacijenata mr.sc. Jasna Karačić je održala predavanje o tome kakva su prava pacijenata u praksi, te studentima prava prenijela važnost njihove uloge u budućem radu.

Studenti prava su sa velikom zainteresiranosti pratili predavanje, te smo sigurni da je ovo tek početak novog doba zajedništva prava i medicine.

by Alimenta:

Kongres se održao od 3. do 5. svibnja 2017., a glavni cilj bio je pobliže upoznati studente sa isprepletenošću medicine i prava, saznati kolika je važnost medicine i srodnih znanosti za primjenu prava te ponajviše primjenu prava u praksi. Željeli smo studentima približiti važnost medicine u kaznenom postupku, pojasniti pojam sudskog vještačenja i metode koje se koriste prilikom vještačenja. Također, htjeli smo studente upoznati sa postupkom za naknadu štete koja može nastati kod pacijenata zbog nepravilnosti medicinskog postupka te koje grane medicine pacijenti najviše tuže itd. Kroz tri dana imali smo prilike ugostiti vrsne liječnike, odvjetnike, profesore, sudske vještake i druge stručnjake iz područja medicine i prava.