POBOLJŠANJE KVALITETE U ZDRAVSTVU – EUROPSKI POGLEDI

Hrvatski liječnički zbor/Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
u suradnji s Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatskim društvom za digestivnu kirurgiju, Društvom za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara, Sekcijom za kliničku farmaciju Hrvatskoga farmaceutskog društva, Hrvatskom udrugom za promicanje prava pacijenata i Europskim društvom za kvalitetu u zdravstvu (ESQH) organizirali su  međunarodni simpozij POBOLJŠANJE KVALITETE U ZDRAVSTVU – EUROPSKI POGLEDI koji  se održao u Biogradu na Moru, od 25. do 27. svibnja 2017. godine.

Tim Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, te sigurnosti pacijenata Sveučilišne bolnice u Padovi (Dr. Jasna Mesarić, dr. Piera Polleti,dr. Jasna Karačić)
na međunarodnom simpoziju o poboljšanju kvalitete u zdravstvu, sa naglaskom na ulogu pacijenta kao partnera u poboljšanju kvalitete.

Posebno smo napravili sekciju  PACIJENT – PARTNER U POBOLJŠANJU KVALITETE sa  predavanjima:  Strategies for involving patients in their own care, te Informirani pristanak – odgovornost pacijenta? 

 

Organizacijski i programski odbor: prof. dr. sc. Jasna Mesarić, prof. dr. sc. Davor Štimac, prim. Katarina Sekelj – Kauzlarić, dr. med., Branka Tomljanović, dr. med, Ivan Lukovnjak dipl. oec, prof. dr. sc. Branka Maldini, Maja Vajagić, dr. med, Slava Šepec, dipl. ms, prof. em. Ana Stavljenić Rukavina, prof. dr. sc. Tonko Vlak, prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, doc. dr. sc. Marko Zelić, Josipa Bišćan, mag. med. techn, Mr Jasna Karačić, Andrija Marcelić, dipl. oec., prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić, prof. dr. sc. Branko Vitale