“Prava pacijenata” u Savjetu za zdravlje grada Zagreba

 

 1. Predsjednica/k Savjeta za zdravlje je pročelnica/k gradskoga upravnog tijela

nadležnog za zdravstvo.

 1. Za članice/ove Savjeta imenuju se:

 

 1. Petar Paradžik, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Donji Grad
 2. Mislav Herman, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak
 3. Vedran Mihelčić, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Trnje
 4. Koraljka Marušić, predstavnica Vijeća Gradske četvrti Maksimir
 5. Nikola Dragičević, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak
 6. Mario Kranjčina, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – istok
 7. Mirjana Muškinja, predstavnica Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad
 8. Marija Brkljačić, predstavnica Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka – jug
 9. Ljiljana Peršenec, predstavnica Vijeća Gradske četvrti Črnomerec
 10. Jadranka Milivojević, predstavnica Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava
 11. Antun Bačić, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava
 12. Stipe Čular predstavnik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec
 13. Branka Zorić Cindrić, predstavnica Vijeća Gradske četvrti Podsused – Vrapče
 14. Krešimir Kompesak, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme
 15. Marina Pucević, predstavnica Vijeća Gradske četvrti Brezovica
 16. Marko Brkić, predstavnik Vijeća Gradske četvrti Sesvete
 17. Mislav Čavka, predstavnik Hrvatske liječničke komore,
 18. Hrvoje Pezo, predstavnik Hrvatske komore dentalne medicine,
 19. Ana Soldo, predstavnica Hrvatske ljekarničke komore,
 20. Predrag Grabusin, predstavnik Hrvatske komore medicinskih biokemičara,
 21. Sandra Karabatić, predstavnica Hrvatske komore medicinskih sestara,
 22. Iva Žegura, predstavnica Hrvatske psihološke komore,
 23. Mirjana Grubišić, predstavnica Hrvatske komore fizioterapeuta,
 24. Željko Krznarić, predstavnik Hrvatskoga liječničkog zbora,
 25. Jasna Karačić, predstavnica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata,
 26. Tanja Leontić, predstavnica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi

Hrvatske,

 1. Drago Ćaleta, predstavnik Hrvatskoga liječničkog sindikata,
 2. Brankica Grgurić, predstavnica Hrvatskoga strukovnog sindikata medicinskih

sestara – medicinskih tehničara,

 1. Martina Anić, predstavnica Sindikata zdravstva, socijalne zaštite i mirovinskoinvalidskog

osiguranja Hrvatske,

 1. Đurđa Palfi, predstavnica Hrvatskoga ljekarničkog sindikata
 2. Velimir Ostojić, predstavnik Sindikata radnika hitne pomoći,
 3. Nevena Zanze Čeliković, predstavnica Nezavisnog sindikata zaposlenih u

hrvatskom zdravstvenom osiguranju,

 1. Tajana Dajčić, predstavnica Koalicije udruga u zdravstvu,
 2. Petra Nola Fuchs,
 3. Katarina Bošnjak-Nađ,
 4. Maja Grba-Bujević,
 5. Goran Krstačić,
 6. Miroslav Hanževački,

predstavnice/i Udruge poslodavaca u zdravstvu.

III. Članovi Savjeta imenuju se na četiri godine.