Predavanje “Dijalog pacijenta s liječnikom “

19. prosinca u “Kic-u “u Zagrebu je održano predavanje “Dijalog pacijenta s liječnikom ” pod pokroviteljstvom Gradske skupštine grada zagreba čiju temu  su predstavile Dr. Lidija Gajski te predsjednica Udruge mr. Jasna Karačić.

Istaknule su važnost komunikacije te sve prednosti dobrog odnosa liječnika i pacijenta u medicini.