Predavanje: Evropska povelja o pravima pacijenata i naša iskustva - Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

Predavanje: Evropska povelja o pravima pacijenata i naša iskustva

Tijekom boravka u Općoj bolnici Karlovac bili smo vrlo ugodno iznenađeni prilikom uvida u poduzete radnje kojima su djelatnici ove bolnice omogućili svojim pacijentima da doista imaju visoko kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu, prilikom čega se vodi i iznimna briga o njihovim ljudskim pravima. Nakon što smo u OB Karlovac održali edukacijski tečaj za njihove zdravstvene djelatnike u rujnu 2009. godine, poziv da ponovno dođemo u njihovu bolnicu i nadalje dijelimo naša iskustva i znanja o pravima pacijenata dokaz je kako su i djelatnici bolnice i njeno vodstvo iznimno osjetljivi prema pravima pacijenata. Pri tom nas osobito raduje što im možemo pripomoći u njihovim nastojanjima da osiguraju vrhunsku uslugu svojim korisnicima, a što svakako uključuje i poštivanje ljudskih prava korisnka zdravstvenih usluga. 

Sveukupnim radom na osiguravanju zaštite i poštivanja prava pacijenata OB Karlovac, u koje uključujemo i činjenicu kako je u toj bolnici proveden cijeli niz edukacijskih predavanja i seminara na ovu temu namijenjen svim njihovim djelatnicima, ova se bolnica ističe među svim hrvatskim bolnicama.

Evo kako su naše predavanje opisali na internetskoj stranici OB Karlovac:

Predavanje: Evropska povelja o pravima pacijenata i naša iskustva

Dana 1.03.2011 god. našu bolnicu posjetila je po drugi puta predsjednica“ Hrvatske udruge  za promicanje prava pacijenata“ mr.sc. Đula Rušinović-Sunara dr.med .

U cilju poboljšanja kvalitete u pružanju zdravstvene usluge našim bolesnicima predsjednica udruge održala je predavanje „Evropska povelja o pravima pacijenata i naša iskustva“.

Cilj predavanja bio je upoznati zdravstvene djelatnike, a i širu javnost sa postojećim pravima pacijenata, načinu korištenja istih kod nas i u svijetu,a sve u cilju zadovoljstva  pacijenata.

Predavanju su bili prisutni osim liječnika, medicinskih sestara i predstavnici udruga invalida naše županije. Ovom prilikom ravnatelj mr.sc. Nedjeljko Strikić dr.med. upoznao je prisutne koliko  je naša ustanova učinila na promicanju prava pacijenata, te činjenica da postoji „radna skupina za prava pacijenata“ u našoj ustanovi sastavljena od liječnika, sestara i predstavnika pacijenata govori koliko je naša ustanova spremna i osviještena  u ostvarivanju ovih  temeljnih prava pacijenata.