Prekogranična zdravstvena zaštita EU- izbor države za liječenje

Vezano za poziv za savjetovanje oko prava na prekograničnu zdravstvenu zaštitu, uputili smo prijedloge o omogućavanju izbora pacijenta u kojoj državi se želi liječiti i ukazali na činjenicu da u Hrvatskoj, lista čekanja predstavlja onemogućenu zdravstvenu zaštitu što nije u skladu sa EU direktivom.

Predložili smo da nacionalni osiguravateljski fond (HZZO u Hrvatskoj)  ne smije staviti restrikcije kao što su sada i tražiti prethodna odobrenja za dijagnostičke i terapijske postupke koje osiguranik želi napraviti u inozemstvu.

Slijedeći naš prijedlog je uvođenje jedinstvene EU zdravstvene iskaznice koja će spriječiti diskriminaciju i refundaciju troškova Hrvatskim pacijentima.

Vrlo jednostavno, želimo da svaki Hrvatski građanin može otići u bilo koju zemlju EU obaviti pregled, konzultacije, ili npr MR, CT ili operativni zahvat, a bez da mora tražiti odobrenje od HZZO-a, kao što je to praksa u drugim EU zemljama.

 

Cross border healthcare EU