Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izuzetno smo ponosni sto je naša udruga na prvoj sjednici 2. saziva Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH predstavnica nevladinih udruga koja u svom sudjelovanju promiče 
razvijanje odnosa s Hrvatima izvan RH.
Na slici predsjednica prava pacijenata mr. Jasna Karačić i državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonk Milas.

http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/novost/553/zavrsena-prva-sjednica-2-saziva-savjeta-vlade-republike-hrvatske-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske/