Sudjelovali smo na prvom regionalnom susretu udruženja pacijenata u Crnoj Gori

Na poziv  udruženja multiple skleroze Crne Gore- Podgorica, predsjednica Hrvatske udruge za prava pacijenata mr. Jasna Karačić je održala predavanje na temu prava pacijenata u RH nekad i danas.

Simpozij je organiziran kao prvi regionalni susret udruženja pacijenata pod nazivom (Ne) znam svoja prava, da li su i u kojoj mjeri pacijenti Crne Gore upoznati sa svojim pravima.

Prenijeli smo naše iskustvo te probleme sa kojima se suočavamo, te također usporedili rad zaštitnika prava pacijenata među državama.