Svjetski Dan bolesnika obilježava se 11. veljače

Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. veljače u mnogim zemljama diljem svijeta, a utemeljio ga je Papa Ivan Pavao II. 1992. godine kako bi skrenuo pozornost na bolesnike i njihove probleme.
Svrha obilježavanja ovog Dana je podizanje svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika te težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite koja će svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata ukazuje na potrebu razlikovanja pojma <bolesnik> od <pacijenta>

Svaki bolesnik jest pacijent, no svaki pacijent nije bolesnik.