Tematska radna skupina za zdravlje i kvalitetu života- predstavnica Ida Hamilton

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tijekom mjeseca svibnja organizira sjednice Tematskih radnih skupina za prioritetna područja i Radnih skupina za horizontalne politike, sve to u svrhu izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. U okviru procesa izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine osnovano je sedam Tematskih radnih skupina za prioritetna područja. Među ostalim, tematske sjednice se održavaju i u području zdravlja i kvalitete života, a u čijem radu sudjeluje i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, uz ostale predstavnike javnog, poslovnog, znanstveno-istraživačkog i civilnog sektora.  Naime, metodologija održavanja sjednica je zamišljena na način da su se u ožujku ove godine prikupljali prijedlozi provedbenih mehanizama, strukturnih reformi i projektnih ideja i projekata. U svibnju se održala sjednica radne skupine (o čemu će više nešto više riječi biti u nastavku ovoga članka), a na kraju svibnja se predviđaju finalni prijedlozi svega do sada navedenoga. 

Kako je već bilo rečeno u uvodu, 8. svibnja 2019. godine održana je Treća sjednica Tematske radne skupine za zdravlje i kvalitetu života. Uvodnu riječ držala Ana Odak, pomoćnica ministrice (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) koja se osvrnula na Nacionalnu razvojnu strategiju i trenutnoj fazi toga procesa, kao i hodograma budućih aktivnosti. Potom je riječ preuzeo Mate Car, pomoćnik ministra (Ministarstvo zdravstva) koji je predstavljao ključna područja intervencije, reformi, projekata i provedbenih mehanizama. U svome izlaganju naglasio je kako su strateški ciljevi:

  • Poboljšanje zdravlja građana tijekom cijelog života ( kroz prevenciju, jačanje i zdravstvena zaštitu na području kardiovaskularnih bolesti, zloćudnih bolesti, bolesti ovisnosti i očuvanja mentalnog zdravlja, zatim projekti u svrhu promjene i usvajanja zdravih navika za ciljne skupine vrtića i škola, jačanje svijesti i kapaciteta građana za zdraviji odabir, upravljanje kroničnim bolestima…)
  • Poboljšanje pristupa i kvalitete zdravstvenih usluga i stvaranje učinkovitog sustava (Unaprjeđenje skrbi za hitne pacijente, uvođenje novih tehnologija, task shifting- delegiranje zadataka sa visoko specijaliziranih na niže specijalizirane, razvoj sustava palijativne skrbi, rano otkrivanje bolesti, poticanje poduzetništva komplementarnog zdravstvenom sustavu kao što je zdravstveni turizam, poticanje i razvoj centara izvrsnosti, kliničkih ispitivanja…)

 

 

 

Nakon toga, osvrnuo se provedbene mehanizme istaknuvši Nacionalni plan razvoja zdravstva kao instrument za provedbu potonje navedenih strateških ciljeva te na strateške projekte, a to su:

  • Preventiva
  • Razvoj kompetencija i cjeloživotno usavršavanje
  • Funkcionalna integracija pružatelja zdravstvenih usluga
  • Nacionalna dječja i sveučilišna bolnica

 

Potom su se svi sudionici Tematske radne skupine podijelili u tri radne grupe i komentirali sve izvedene prijedloge od strane ministra. Neki od komentara sudionika bili su kako bi se trebala redefinirati uloga Domova zdravlja kroz uključivanje specijalista u njihov rad te uvođenjem modernijih tehnologija u iste. Na taj način bi se rasteretili centri izvrsnosti (četiri postojeća KBC-a u Hrvatskoj) gdje se pacijenti ne bi za svaku dijagnozu benignije prirode odmah upućivali u centre izvrsnosti. Nadalje, istaknuta je potreba cjeloživotne prevencije jer su današnji pedesetogodišnjaci ”starci”, a isto se moglo prevenirati na način da se opetovano uvedu sveučilišne ambulante i slične modifikacije koje bi djelovale u prilog prevencije raznih oblika bolesti u kasnijim godinama. Spomenuta je i problematika sustava magnetske rezonance i liste čekanja na njih (poglavito kod pacijenata sa zloćudnim bolestima), kao i nedovoljna povezanost sustava naručivanja na takve vrste pregleda za onkološke bolesnike te sustava za naručivanje kod onkološkog doktora.  Kod same liste čekanja došlo se do teme penalizacije i da li bi ista bila korisna u stvaranju kontinuirane prakse građana da otkažu svoj termin na magnetsku rezonancu kako bi na taj način netko drugi došao na red.

 

Ovo su samo neki od prijedloga radnih skupina održanih u svibnju ove godine. Nadamo se da će predloženi projekti, prevencije i reforme dobiti svoju financijsku potporu te na taj način ugledati svjetlo dana, a sve u službi poboljšanja zdravlja i kvalitete života svih nas.