Vikend zdravlja Zagreb

01/10/2016

 

 14:15-15:15h Panel: „Kakav model zdravstva u Hrvatskoj trebamo razviti?“ (Liječenje kao civilizacijska tekovina)- gosti na panelu: Goranka Jureško novinarka časopisa “Doktor u kući”; Predstavnik HUBOL-a http://www.hubol.hr; Vikica Krolo dr. med. predstavnica KoHOM-a http://www.kohom.hr; Mr. Jasna Karačić spec. psih. predstavnica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata https://pravapacijenata.hr; Prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med. predstavnik HLK-a https://www.hlk.hr; Predstavnik/ca saborskog Odbora za zdravstvo i politiku; Predstavnici vodećih stranaka.

 

 

zagrebhbt.com/raspored-predavanja-panela-i-dogadanja/